GTW Group on innovatiivinen toimija

Tavoitteemme on olla markkinajohtaja valituilla palvelu-, asiantuntija- ja teknologia toimialoilla, joilla on hyvät kilpailuedellytykset kotimarkkinoilla sekä mahdollisuus hyödyntää innovaatioitaan kansainvälisesti. GTW 
rahoittaa ja kehittää yhteistyössä pääomistajien ja johdon kanssa kohdeyhtiöiden liiketoimintaa, erityisesti myyntityön, johtoryhmä- ja hallitustyöskentelyn kautta.